Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING  English
Bitter and Better biedt via de winkel en website producten aan, waarbij jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd,
waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendom rechten met betrekking tot de (kleding)merken van Bitter and Better zoals vermeld op de website:
waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, software en overige materialen, berustend bij Bitter and Better dient u onvoorwaardelijk te respecteren. Welke persoonsgegevens gebruiken we
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder vind je het overzicht van gegevens die je aan ons kunt verstrekken. Bijvoorbeeld als je een online bestelling doet, een aankoop of retour in de winkel, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, online een vraag stelt over een van onze producten:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens
Aankoopgeschiedenis
Overige gegevens die aan ons worden doorgegeven in correspondentie: zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast worden er ook automatisch gegevens verzameld als u onze winkel of website bezoekt dit is afhankelijk van de cookie-instellingen! Locatie gegevens, Activiteiten op de website, Tijdelijk IP-adres en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst, Internetbrowser en apparaat type

Privacy en veiligheid
Bitter and Better respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatieve die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen geen informatie over onze klanten aan derden verschaffen, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle persoonlijke data die we van u hebben. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dat verplicht. Volgens de privacywetgeving mogen we uw gegevens alleen gebruiken als er een juridische grondslag is. Wij verwerken je persoonsgegevens als je hier toestemming voor hebt gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst,
gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting ten behoeve van de onderstaande doeleinden: Versturen van de bestelling, verwerken van de betaling en communicatie over de bestelling;
Voorkomen en bestrijden van fraude;
Identificatie
Beveiliging
Promotionele acties
Social media
Persoonlijk advies
Contact met onze klantenservice
Nieuwsbrief en e-mail
Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale wetgeving,
Vastleggen van bewijs.

Recht op inzage en correctie van persoonsgegevens
Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres. Uitschrijven voor de nieuwsbrief, of je e-mailvoorkeuren aanpassen, kun je eenvoudig zelf doen via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.
Per mail: info@bitterandbetter.com
Per post:
Bitter and Better
Czaar Peterstraat 153A
1018 PH Amsterdam
Nederland

Recht van verzet
Indien je van mening bent dat Bitter and Better jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie
van Bitter and Better op jouw verzoek van inzage, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens